Dohodnite si termín: 0903 640 759

Spracovanie osobných údajov

Zaškrtnutím políčka Súhlasím, dávate dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom 8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o ochrane osobných údajov fyzickej osobe Pavol ŠKOTKO (ďalej iba fyzickej osobe) a to v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • e-mailová adresa ,

za účelom aktivít fyzickej osoby týkajúcich sa jej služieb po dobu nevyhnnutne potrebnú. Súhlas s uchovávaním a spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť vykonané písomne.

Rezervujte si termín

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formuláru a rezervujte si termín obhliadky.

Kontaktujte nás