Dohodnite si termín: 0903 640 759
Ručné búracie práce

Ručné búracie práce

Búranie budov, domov, demolácia stavieb, prístreškov, plotov a iných menších stavieb

  • Búranie budov, domov, demolácia stavieb
  • Búranie prístreškov, plotov, búd a iných menších stavieb
  • Príprava nehnuteľnosti na rekonštrukciu
  • Odstránenie jadra, podláh, dlažby a obkladov

Našou prioritou je bezpečnosť búracích a demoláčnych prác, pričom klademe dôraz na statické vlastnosti budov, najmä v prípade čiastočných demolácií.

Pri týchto prácach využívame vlastnú techniku.

Búranie a demolácia - likvidácia odpadu po búracích prácach

Naším cieľom pri búraní budov a domov je vytvoriť "čistú plochu" s odvozom stavebného odpadu a jeho ekologickou likvidáciou a uložením na skládkach.

Demolačné a búracie práce vykonávame v súlade s platnou legislatívou, konkrétne Zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorá kategorizuje skupiny odpadov a je zaradená v Katalógu odpadov.

Demontáž nechcených stavieb na pozemku

Máte na záhrade alebo pozemku nejakú nechcenú stavbu? Môže ísť napríklad o starú stajňu, búdu, prístrešok, latrínu a podobne. Už ich nechcete? S týmto problémom vám radi pomôžeme, stavbu rozbijeme a odpad odvezeme.

Rezervujte si termín

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formuláru a rezervujte si termín obhliadky.

Kontaktujte nás